Tarieven particulieren


Tarieven voor particulieren

AKL Advocatuur hanteert voor het jaar 2016 een standaardtarief van € 150,– per uur exclusief BTW voor particulieren.

Als je rechtsbijstand nodig hebt, maar dit zelf niet kunt betalen dan kun je wellicht aanspraak maken op gesubsidieerde rechtsbijstand. Deze bijdrage in de kosten van de advocaat heet een toevoeging. Het is afhankelijk van jouw inkomen en vermogen of je in aanmerking komt voor een toevoeging en welke eigen bijdrage je verschuldigd bent.

Indien het aannemelijk is dat je voor een toevoeging in aanmerking komt, wordt door ons kantoor een aanvraag hiertoe ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand. De raad bepaalt vervolgens of je in aanmerking komt voor een vergoeding. De gegevens over jouw inkomen en vermogen krijgt de raad van de Belastingdienst. Bij de beoordeling van de aanvraag om een bijdrage in de kosten gaat de raad in beginsel uit van het inkomen twee jaar voor het huidige jaar. Het is mogelijk om een korting van € 53,00 te krijgen op de eigen bijdrage. De advocaat zal uitleggen hoe je hiervoor in aanmerking kunt komen. In sommige gevallen kun je ook in aanmerking komen voor een zogenaamde lichte advies toevoeging.

Onderstaand tref je een schematisch overzicht van de inkomenscategorieën met de bijbehorende eigen bijdragen voor het jaar 2016.

Mocht je vragen hebben, dan kun je uiteraard vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor. Dit kan zowel per mail als telefonisch.

Eigen bijdragen

Alleenstaand Normen Gehuwd, samenwonend of een oudergezin
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar Eigen Bijdrage Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 18.400 € 196 t/m € 25.600
€ 18.401 – € 19.100 € 360 € 25.601 – € 26.600
€ 19.101 – € 20.100 € 514 € 26.601 – € 27.900
€ 20.101 – € 22.000 € 669 € 27.901 – € 31.100
€ 22.001 – € 26.000 € 823 € 31.101 – € 36.800
Boven de € 26.000 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging Boven de € 36.800

Lichte Advies Toevoeging (LAT)

Voor de lichte adviestoevoeging gelden afwijkende inkomensnormen en eigen bijdragen. De normen per 1 januari 2016 zijn:

Alleenstaand Eigen bijdrage Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin met minderjarig(e) kinder(en)
€ 19.100 en lager € 77 € 26.600 en lager
Tussen € 19.100 en ten hoogste € 26.000 € 129 Tussen € 26.600 en ten hoogste € 36.800
Boven de € 26.000 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging Boven de € 36.800

Het is mogelijk om met AKL Advocatuur een vaste prijs af te spreken voor de behandeling van je zaak. Neem hieromtrent contact met ons op.