Uitkeringsrecht


Heeft u problemen met een van de onderstaande uitkeringen? AKL Advocatuur kan u bijstaan in een bezwaar- of beroepsprocedure.

  • WW-uitkering
  • Bijzondere bijstand
  • Bijstandsuitkering
  • Ziektewet uitkering
  • IOW
  • IOAW
  • WAO uitkering
  • Wajong en Participatiewet
  • Wajong

U kunt bijvoorbeeld bezwaar maken tegen een weigering, stopzetting, intrekking of terugvordering van een uitkering.

AKL Advocatuur procedeert veelvuldig tegen het UWV, Gemeente Rotterdam en Gemeente Schiedam (stroomopwaarts).