Rechtsgebieden


AKL Advocatuur behandelt zaken op de navolgende rechtsgebieden:

 • Huurrecht
 • Strafrecht
 • Arbeidsrecht
 • Onderwijsrecht
 • Contractenrecht
 • Consumentenrecht
 • Sociaal zekerheidsrecht
 • Algemeen verbintenissenrecht

 

AKL Advocatuur beoordeelt per zaak of deze ter behandeling wordt aangenomen. Het kan zijn dat zaken op basis van de aard of de complexiteit worden doorverwezen.

 

Als je wilt weten of wij iets voor je kunnen betekenen dan kan je altijd langskomen tijdens een gratis spreekuur, telefonisch contact opnemen of een mailtje aan ons sturen.

 

Huurrecht

Het huurrecht regelt de verhouding tussen een huurder en verhuurder. De wet kent een aantal rechten en plichten toe aan zowel de huurder als de verhuurder. Denk hierbij aan de plicht van de verhuurder om de gehuurde zaak ter beschikking van de huurder te stellen en de verplichting van de huurder om de huurprijs tijdig te voldoen.

 

Bij AKL advocatuur kun je terecht voor al je vragen over het huurrecht. Denk hierbij aan:

 • Hoe kan ik de huurovereenkomst opzeggen?
 • Wie is verantwoordelijk voor de onderhoud en reparatie van de woon- of bedrijfsruimte?
 • Is de huurprijs redelijk vastgesteld?
 • Mijn verhuurder verhoogt de huurprijs, mag dat?
 • Mag ik mijn (huur)woning onderverhuren?
 • Ik heb een probleem met de verhuurder van mijn studentkamer, wat moet ik doen?

 

Ook in het geval er een geschil is ontstaan tussen de huurder en de verhuurder kan AKL je belangen behartigen in een procedure bij de rechter. AKL Advocatuur treedt zowel voor huurders als verhuurders op.

 

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is de tak van het recht dat de verhouding tussen de werkgever en de werknemer regelt. Zowel werkgevers als werknemers hebben verplichtingen in de tussen hen geldende rechtsverhouding. De wet heeft bovendien de werkgevers(organisaties) en de werknemersorganisaties de vrijheid gegeven om samen door middel van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) aanvullende of afwijkende arbeidsvoorwaarden/rechten af te spreken. Bij AKL Advocatuur kan je zowel als werkgever als werknemer terecht. Denk bijvoorbeeld aan de volgende vragen of onderwerpen:

 • Ik ben onterecht ontslagen, heb ik recht op een vergoeding?
 • Mijn werkgever heeft mijn contracturen zomaar verminderd, mag dat?
 • Mijn werkgever houdt zich niet aan de CAO, mag dat?
 • Mijn werknemer presteert niet goed, hoe kan ik hem ontslaan?

 

AKL Advocatuur kent een grote arbeidsrechtpraktijk en procedeert veelvuldig voor zowel werkgevers als werknemers.

 

Onderwijsrecht

Het onderwijsrecht gaat over geschillen in en rondom het onderwijs (van basisschool tot universiteit). Ben je het als student of ouder niet eens met een besluit van een onderwijsinstelling, dan kun je daartegen bezwaar maken. Bij besluiten van een onderwijsinstelling kun je onder andere denken aan een schorsing, het niet toekennen van examencijfers of een bindend studieadvies. Bovendien kun je als ouder of student een onderwijsinstelling aanspreken wanneer zij haar zorgplicht voor kwalitatief goed onderwijs schendt. AKL advocatuur kan jou vertegenwoordigen dan wel van advies voorzien tijdens een bezwaar- of beroepsprocedure tegen jouw onderwijsinstelling.

 

Contractenrecht

In een contract leggen partijen bepaalde afspraken vast. Als een van de partijen de overeenkomst niet nakomt, dan kan het bijvoorbeeld mogelijk zijn dat de wederpartij recht heeft op nakoming en/of schadevergoeding. AKL Advocatuur kan zowel contracten opstellen als nakoming/schadevergoeding bij de rechter voor u vorderen.

 

Consumentenrecht

Het consumentenrecht biedt regels om de rechten en plichten van de consument in het handelsverkeer vast te leggen. De meeste regels van het consumentenrecht zijn erop gericht om de consument te beschermen. Je kunt bij AKL Advocatuur terecht voor al je vragen omtrent het consumentenrecht, maar ook als je meer wilt weten over een bepaald onderwerp. Denk hierbij aan de volgende onderwerpen:

 • Ik wil van de koop af.
 • Mag ik een op maat gemaakte keuken of werkblad annuleren?
 • Ik mag mijn internetbestelling niet annuleren, mag dat?
 • Welke garantie heb ik als ik een product koop?
 • Hoe kan ik mijn energie- en/of telefoonabonnement opzeggen?

 

Sociaal zekerheidsrecht

Sociaal zekerheidsrecht is het stelsel dat er voor zorgt dat mensen ten tijde van arbeidsongeschiktheid, ziekte, pensioen of werkloosheid ook inkomsten hebben. Indien je problemen hebt met je uitkering dan kan AKL Advocatuur een bezwaar- of beroepsprocedure voeren tegen een beslissing van het UWV of de gemeente. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld problemen met je WIA/Wajong of WW-uitkering, situaties waarin de gemeente je geen bijstand (meer) wilt betalen, maar ook eventueel terugvorderingen van uitkering of van een eerder toegekende Persoonsgebonden Budget (PGB).

 

Algemeen verbintenissenrecht

Het woord ‘verbintenis’ is een ander woord voor een overeenkomst. Het algemeen verbintenissenrecht heeft dan ook betrekking op overeenkomsten. Het kan gaan om verbintenissen die tussen twee of meer partijen zijn afgesloten of verbintenissen die uit de wet voortvloeien, zoals een onrechtmatige daad. Eigenlijk is verbintenissenrecht een overkoepelende benaming voor het huurrecht, arbeidsrecht, consumentenrecht en contractenrecht. AKL Advocatuur kan ook algemene voorwaarden voor u opstellen dan wel beoordelen.