Over AKL


De werkwijze van AKL

AKL Advocatuur stelt altijd het belang van de cliënt voorop, waarbij alle omstandigheden een rol spelen. Uiteraard wordt u te allen tijde goed op de hoogte gehouden over het verloop van uw zaak en alle voorgelegde juridische vraagstukken worden zorgvuldig behandeld. Bij de behandeling van uw vraag wordt altijd een afweging gemaakt tussen wel of niet procederen. Hierbij worden niet alleen de juridische en feitelijke omstandigheden van uw probleem ingeschat maar wordt ook rekening gehouden met de proceseconomische factoren.

Wij hechten veel waarde aan een duurzame relatie met onze cliënten en vinden het derhalve belangrijk dat met cliënten een goede band wordt opgebouwd. De lijnen moeten kort zijn. Daarom is AKL Advocatuur makkelijk telefonisch bereikbaar. Daarnaast plegen wij ook bedrijfsbezoeken om zodoende uw organisatie beter te leren kennen. Als wij u niet verder kunnen helpen zeggen we dat direct en wordt u doorverwezen naar een andere dienstverlener. Het belangrijkste is immers dat u zo goed mogelijk geholpen wordt.

Naast het belang van korte lijnen stelt AKL Advocatuur het praktische nut van adviezen, adequaat handelen en creativiteit voorop. Door goed te luisteren naar uw verhaal kunnen wij snel passend advies geven dat perfect aansluit bij uw situatie en behoeften.