Onderwijsrecht


Het onderwijsrecht gaat over geschillen in en rondom het onderwijs (van basisschool tot universiteit). Ben je het als student of ouder niet eens met een besluit van een onderwijsinstelling, dan kun je daartegen bezwaar maken. Bij besluiten van een onderwijsinstelling kun je onder andere denken aan een schorsing, het niet toekennen van examencijfers of een bindend studieadvies. Bovendien kun je als ouder of student een onderwijsinstelling aanspreken wanneer zij haar zorgplicht voor kwalitatief goed onderwijs schendt. AKL advocatuur kan jou vertegenwoordigen dan wel van advies voorzien tijdens een bezwaar- of beroepsprocedure tegen jouw onderwijsinstelling.