Huurrecht


Het huurrecht regelt de verhouding tussen een huurder en verhuurder. De wet kent een aantal rechten en plichten toe aan zowel de huurder als de verhuurder. Denk hierbij aan de plicht van de verhuurder om de gehuurde zaak ter beschikking van de huurder te stellen en de verplichting van de huurder om de huurprijs tijdig te voldoen.

 

Bij AKL advocatuur kun je terecht voor al je vragen over het huurrecht. Denk hierbij aan:

  • Hoe kan ik de huurovereenkomst opzeggen?
  • Wie is verantwoordelijk voor de onderhoud en reparatie van de woon- of bedrijfsruimte?
  • Is de huurprijs redelijk vastgesteld?
  • Mijn verhuurder verhoogt de huurprijs, mag dat?
  • Mag ik mijn (huur)woning onderverhuren?
  • Ik heb een probleem met de verhuurder van mijn studentkamer, wat moet ik doen?

 

Ook in het geval er een geschil is ontstaan tussen de huurder en de verhuurder kan AKL je belangen behartigen in een procedure bij de rechter. AKL Advocatuur treedt zowel voor huurders als verhuurders op.