Algemeen verbintenissenrecht


Het woord ‘verbintenis’ is een ander woord voor een overeenkomst. Het algemeen verbintenissenrecht heeft dan ook betrekking op overeenkomsten. Het kan gaan om verbintenissen die tussen twee of meer partijen zijn afgesloten of verbintenissen die uit de wet voortvloeien, zoals een onrechtmatige daad. Eigenlijk is verbintenissenrecht een overkoepelende benaming voor het huurrecht, arbeidsrecht, consumentenrecht en contractenrecht. AKL Advocatuur kan ook algemene voorwaarden voor u opstellen dan wel beoordelen.